OFFICEGUY

שערי הרינגיט המלזי לשנת 2012

שערי הרינגיט המלזי לשנת 2012
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הרינגיט המלזי בשנת 2012.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הרינגיט המלזי (MYR) במהלך שנת 2012

תגובות הגולשים