OFFICEGUY

שערי הרינגיט המלזי לשנת 2013

שערי הרינגיט המלזי לשנת 2013
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הרינגיט המלזי בשנת 2013.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הרינגיט המלזי (MYR) במהלך שנת 2013

תגובות הגולשים