OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ינואר 2011 (01/2011)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בינואר 2011 (01/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/01/2011 הוא 0.081
02/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/01/2011 הוא 0.081
03/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/01/2011 הוא 0.081
04/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/01/2011 הוא 0.081
05/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/01/2011 הוא 0.081
06/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/01/2011 הוא 0.081
07/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/01/2011 הוא 0.081
08/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/01/2011 הוא 0.081
09/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/01/2011 הוא 0.081
10/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/01/2011 הוא 0.081
11/01/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/01/2011 הוא 0.08
12/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/01/2011 הוא 0.081
13/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/01/2011 הוא 0.081
14/01/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/01/2011 הוא 0.08
15/01/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/01/2011 הוא 0.08
16/01/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/01/2011 הוא 0.08
17/01/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/01/2011 הוא 0.08
18/01/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/01/2011 הוא 0.079
19/01/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/01/2011 הוא 0.08
20/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/01/2011 הוא 0.081
21/01/2011 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/01/2011 הוא 0.082
22/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/01/2011 הוא 0.081
23/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/01/2011 הוא 0.081
24/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/01/2011 הוא 0.081
25/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/01/2011 הוא 0.081
26/01/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/01/2011 הוא 0.081
27/01/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/01/2011 הוא 0.083
28/01/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/01/2011 הוא 0.083
29/01/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/01/2011 הוא 0.084
30/01/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/01/2011 הוא 0.084
31/01/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/01/2011 הוא 0.084
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 02/2011 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 12/2010

תגובות הגולשים