OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש פברואר 2011 (02/2011)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בפברואר 2011 (02/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/02/2011 הוא 0.084
02/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/02/2011 הוא 0.084
03/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/02/2011 הוא 0.084
04/02/2011 0.085 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/02/2011 הוא 0.085
05/02/2011 0.085 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/02/2011 הוא 0.085
06/02/2011 0.085 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/02/2011 הוא 0.085
07/02/2011 0.085 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/02/2011 הוא 0.085
08/02/2011 0.085 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/02/2011 הוא 0.085
09/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/02/2011 הוא 0.084
10/02/2011 0.085 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/02/2011 הוא 0.085
11/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/02/2011 הוא 0.084
12/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/02/2011 הוא 0.084
13/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/02/2011 הוא 0.084
14/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/02/2011 הוא 0.084
15/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/02/2011 הוא 0.084
16/02/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/02/2011 הוא 0.083
17/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/02/2011 הוא 0.084
18/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/02/2011 הוא 0.084
19/02/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/02/2011 הוא 0.083
20/02/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/02/2011 הוא 0.083
21/02/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/02/2011 הוא 0.083
22/02/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/02/2011 הוא 0.083
23/02/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/02/2011 הוא 0.083
24/02/2011 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/02/2011 הוא 0.084
25/02/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/02/2011 הוא 0.083
26/02/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/02/2011 הוא 0.083
27/02/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/02/2011 הוא 0.083
28/02/2011 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/02/2011 הוא 0.083
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2011 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2011

תגובות הגולשים