OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש אפריל 2011 (04/2011)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2011 (04/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2011 הוא 0.08
02/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2011 הוא 0.08
03/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2011 הוא 0.08
04/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2011 הוא 0.08
05/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2011 הוא 0.08
06/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2011 הוא 0.08
07/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2011 הוא 0.08
08/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2011 הוא 0.08
09/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2011 הוא 0.08
10/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2011 הוא 0.08
11/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2011 הוא 0.08
12/04/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2011 הוא 0.08
13/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2011 הוא 0.079
14/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2011 הוא 0.079
15/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2011 הוא 0.079
16/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2011 הוא 0.079
17/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2011 הוא 0.079
18/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2011 הוא 0.079
19/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2011 הוא 0.079
20/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2011 הוא 0.079
21/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2011 הוא 0.079
22/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2011 הוא 0.079
23/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2011 הוא 0.079
24/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2011 הוא 0.079
25/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2011 הוא 0.079
26/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2011 הוא 0.079
27/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2011 הוא 0.079
28/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2011 הוא 0.079
29/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2011 הוא 0.079
30/04/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2011 הוא 0.079
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 05/2011 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2011

תגובות הגולשים