OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש מאי 2011 (05/2011)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני במאי 2011 (05/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/05/2011 הוא 0.079
02/05/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/05/2011 הוא 0.079
03/05/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/05/2011 הוא 0.079
04/05/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/05/2011 הוא 0.079
05/05/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/05/2011 הוא 0.079
06/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/05/2011 הוא 0.08
07/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/05/2011 הוא 0.08
08/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/05/2011 הוא 0.08
09/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/05/2011 הוא 0.08
10/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/05/2011 הוא 0.08
11/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/05/2011 הוא 0.081
12/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/05/2011 הוא 0.081
13/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/05/2011 הוא 0.081
14/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/05/2011 הוא 0.081
15/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/05/2011 הוא 0.081
16/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/05/2011 הוא 0.081
17/05/2011 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/05/2011 הוא 0.082
18/05/2011 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/05/2011 הוא 0.082
19/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/05/2011 הוא 0.081
20/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/05/2011 הוא 0.081
21/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/05/2011 הוא 0.081
22/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/05/2011 הוא 0.081
23/05/2011 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/05/2011 הוא 0.081
24/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/05/2011 הוא 0.08
25/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/05/2011 הוא 0.08
26/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/05/2011 הוא 0.08
27/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/05/2011 הוא 0.08
28/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/05/2011 הוא 0.08
29/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/05/2011 הוא 0.08
30/05/2011 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/05/2011 הוא 0.08
31/05/2011 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/05/2011 הוא 0.079
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 06/2011 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 04/2011

תגובות הגולשים