OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש דצמבר 2011 (12/2011)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בדצמבר 2011 (12/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/12/2011 הוא 0.086
02/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/12/2011 הוא 0.086
03/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/12/2011 הוא 0.086
04/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/12/2011 הוא 0.086
05/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/12/2011 הוא 0.086
06/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/12/2011 הוא 0.086
07/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/12/2011 הוא 0.086
08/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/12/2011 הוא 0.086
09/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/12/2011 הוא 0.086
10/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/12/2011 הוא 0.086
11/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/12/2011 הוא 0.086
12/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/12/2011 הוא 0.086
13/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/12/2011 הוא 0.086
14/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/12/2011 הוא 0.086
15/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/12/2011 הוא 0.086
16/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/12/2011 הוא 0.086
17/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/12/2011 הוא 0.086
18/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/12/2011 הוא 0.086
19/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/12/2011 הוא 0.086
20/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/12/2011 הוא 0.086
21/12/2011 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/12/2011 הוא 0.087
22/12/2011 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/12/2011 הוא 0.087
23/12/2011 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/12/2011 הוא 0.087
24/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/12/2011 הוא 0.086
25/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/12/2011 הוא 0.086
26/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/12/2011 הוא 0.086
27/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/12/2011 הוא 0.086
28/12/2011 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/12/2011 הוא 0.086
29/12/2011 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/12/2011 הוא 0.087
30/12/2011 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/12/2011 הוא 0.087
31/12/2011 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/12/2011 הוא 0.087
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2012 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 11/2011

תגובות הגולשים