OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ינואר 2012 (01/2012)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בינואר 2012 (01/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/01/2012 הוא 0.087
02/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/01/2012 הוא 0.087
03/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/01/2012 הוא 0.087
04/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/01/2012 הוא 0.088
05/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/01/2012 הוא 0.087
06/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/01/2012 הוא 0.087
07/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/01/2012 הוא 0.087
08/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/01/2012 הוא 0.087
09/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/01/2012 הוא 0.087
10/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/01/2012 הוא 0.087
11/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/01/2012 הוא 0.088
12/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/01/2012 הוא 0.087
13/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/01/2012 הוא 0.088
14/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/01/2012 הוא 0.088
15/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/01/2012 הוא 0.088
16/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/01/2012 הוא 0.088
17/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/01/2012 הוא 0.088
18/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/01/2012 הוא 0.088
19/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/01/2012 הוא 0.087
20/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/01/2012 הוא 0.087
21/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/01/2012 הוא 0.087
22/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/01/2012 הוא 0.087
23/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/01/2012 הוא 0.087
24/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/01/2012 הוא 0.088
25/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/01/2012 הוא 0.088
26/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/01/2012 הוא 0.088
27/01/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/01/2012 הוא 0.088
28/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/01/2012 הוא 0.087
29/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/01/2012 הוא 0.087
30/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/01/2012 הוא 0.087
31/01/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/01/2012 הוא 0.087
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 02/2012 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 12/2011

תגובות הגולשים