OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש אפריל 2012 (04/2012)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2012 (04/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2012 הוא 0.087
02/04/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2012 הוא 0.087
03/04/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2012 הוא 0.087
04/04/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2012 הוא 0.087
05/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2012 הוא 0.088
06/04/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2012 הוא 0.087
07/04/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2012 הוא 0.087
08/04/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2012 הוא 0.087
09/04/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2012 הוא 0.087
10/04/2012 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2012 הוא 0.087
11/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2012 הוא 0.088
12/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2012 הוא 0.088
13/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2012 הוא 0.088
14/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2012 הוא 0.088
15/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2012 הוא 0.088
16/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2012 הוא 0.088
17/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2012 הוא 0.088
18/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2012 הוא 0.088
19/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2012 הוא 0.088
20/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2012 הוא 0.088
21/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2012 הוא 0.088
22/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2012 הוא 0.088
23/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2012 הוא 0.088
24/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2012 הוא 0.088
25/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2012 הוא 0.088
26/04/2012 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2012 הוא 0.088
27/04/2012 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2012 הוא 0.089
28/04/2012 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2012 הוא 0.089
29/04/2012 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2012 הוא 0.089
30/04/2012 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2012 הוא 0.089
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 05/2012 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2012

תגובות הגולשים