OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ספטמבר 2012 (09/2012)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בספטמבר 2012 (09/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2012 0.096 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/09/2012 הוא 0.096
02/09/2012 0.096 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/09/2012 הוא 0.096
03/09/2012 0.096 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/09/2012 הוא 0.096
04/09/2012 0.096 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/09/2012 הוא 0.096
05/09/2012 0.096 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/09/2012 הוא 0.096
06/09/2012 0.096 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/09/2012 הוא 0.096
07/09/2012 0.096 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/09/2012 הוא 0.096
08/09/2012 0.096 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/09/2012 הוא 0.096
09/09/2012 0.096 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/09/2012 הוא 0.096
10/09/2012 0.096 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/09/2012 הוא 0.096
11/09/2012 0.095 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/09/2012 הוא 0.095
12/09/2012 0.095 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/09/2012 הוא 0.095
13/09/2012 0.095 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/09/2012 הוא 0.095
14/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/09/2012 הוא 0.094
15/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/09/2012 הוא 0.094
16/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/09/2012 הוא 0.094
17/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/09/2012 הוא 0.094
18/09/2012 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/09/2012 הוא 0.093
19/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/09/2012 הוא 0.094
20/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/09/2012 הוא 0.094
21/09/2012 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/09/2012 הוא 0.093
22/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/09/2012 הוא 0.094
23/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/09/2012 הוא 0.094
24/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/09/2012 הוא 0.094
25/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/09/2012 הוא 0.094
26/09/2012 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/09/2012 הוא 0.093
27/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/09/2012 הוא 0.094
28/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/09/2012 הוא 0.094
29/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/09/2012 הוא 0.094
30/09/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/09/2012 הוא 0.094
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 10/2012 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 08/2012

תגובות הגולשים