OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש דצמבר 2012 (12/2012)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בדצמבר 2012 (12/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2012 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/12/2012 הוא 0.093
02/12/2012 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/12/2012 הוא 0.093
03/12/2012 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/12/2012 הוא 0.093
04/12/2012 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/12/2012 הוא 0.093
05/12/2012 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/12/2012 הוא 0.093
06/12/2012 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/12/2012 הוא 0.093
07/12/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/12/2012 הוא 0.094
08/12/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/12/2012 הוא 0.094
09/12/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/12/2012 הוא 0.094
10/12/2012 0.094 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/12/2012 הוא 0.094
11/12/2012 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/12/2012 הוא 0.093
12/12/2012 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/12/2012 הוא 0.092
13/12/2012 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/12/2012 הוא 0.092
14/12/2012 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/12/2012 הוא 0.092
15/12/2012 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/12/2012 הוא 0.092
16/12/2012 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/12/2012 הוא 0.092
17/12/2012 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/12/2012 הוא 0.092
18/12/2012 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/12/2012 הוא 0.092
19/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/12/2012 הוא 0.091
20/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/12/2012 הוא 0.091
21/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/12/2012 הוא 0.091
22/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/12/2012 הוא 0.091
23/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/12/2012 הוא 0.091
24/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/12/2012 הוא 0.091
25/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/12/2012 הוא 0.091
26/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/12/2012 הוא 0.091
27/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/12/2012 הוא 0.091
28/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/12/2012 הוא 0.091
29/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/12/2012 הוא 0.091
30/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/12/2012 הוא 0.091
31/12/2012 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/12/2012 הוא 0.091
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2013 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 11/2012

תגובות הגולשים