OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ינואר 2013 (01/2013)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בינואר 2013 (01/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/01/2013 הוא 0.091
02/01/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/01/2013 הוא 0.091
03/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/01/2013 הוא 0.092
04/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/01/2013 הוא 0.092
05/01/2013 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/01/2013 הוא 0.093
06/01/2013 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/01/2013 הוא 0.093
07/01/2013 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/01/2013 הוא 0.093
08/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/01/2013 הוא 0.092
09/01/2013 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/01/2013 הוא 0.093
10/01/2013 0.093 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/01/2013 הוא 0.093
11/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/01/2013 הוא 0.092
12/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/01/2013 הוא 0.092
13/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/01/2013 הוא 0.092
14/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/01/2013 הוא 0.092
15/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/01/2013 הוא 0.092
16/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/01/2013 הוא 0.092
17/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/01/2013 הוא 0.092
18/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/01/2013 הוא 0.092
19/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/01/2013 הוא 0.092
20/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/01/2013 הוא 0.092
21/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/01/2013 הוא 0.092
22/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/01/2013 הוא 0.092
23/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/01/2013 הוא 0.092
24/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/01/2013 הוא 0.092
25/01/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/01/2013 הוא 0.091
26/01/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/01/2013 הוא 0.091
27/01/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/01/2013 הוא 0.091
28/01/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/01/2013 הוא 0.091
29/01/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/01/2013 הוא 0.091
30/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/01/2013 הוא 0.092
31/01/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/01/2013 הוא 0.092
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 02/2013 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 12/2012

תגובות הגולשים