OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש פברואר 2013 (02/2013)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בפברואר 2013 (02/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/02/2013 הוא 0.091
02/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/02/2013 הוא 0.091
03/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/02/2013 הוא 0.091
04/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/02/2013 הוא 0.091
05/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/02/2013 הוא 0.091
06/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/02/2013 הוא 0.091
07/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/02/2013 הוא 0.091
08/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/02/2013 הוא 0.091
09/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/02/2013 הוא 0.091
10/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/02/2013 הוא 0.091
11/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/02/2013 הוא 0.091
12/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/02/2013 הוא 0.091
13/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/02/2013 הוא 0.091
14/02/2013 0.09 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/02/2013 הוא 0.09
15/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/02/2013 הוא 0.091
16/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/02/2013 הוא 0.091
17/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/02/2013 הוא 0.091
18/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/02/2013 הוא 0.091
19/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/02/2013 הוא 0.091
20/02/2013 0.09 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/02/2013 הוא 0.09
21/02/2013 0.09 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/02/2013 הוא 0.09
22/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/02/2013 הוא 0.091
23/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/02/2013 הוא 0.091
24/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/02/2013 הוא 0.091
25/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/02/2013 הוא 0.091
26/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/02/2013 הוא 0.091
27/02/2013 0.092 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/02/2013 הוא 0.092
28/02/2013 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/02/2013 הוא 0.091
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2013 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2013

תגובות הגולשים