OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש אפריל 2013 (04/2013)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2013 (04/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2013 הוא 0.088
02/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2013 הוא 0.088
03/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2013 הוא 0.088
04/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2013 הוא 0.088
05/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2013 הוא 0.088
06/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2013 הוא 0.088
07/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2013 הוא 0.088
08/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2013 הוא 0.088
09/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2013 הוא 0.088
10/04/2013 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2013 הוא 0.089
11/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2013 הוא 0.088
12/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2013 הוא 0.088
13/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2013 הוא 0.088
14/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2013 הוא 0.088
15/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2013 הוא 0.088
16/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2013 הוא 0.088
17/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2013 הוא 0.088
18/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2013 הוא 0.088
19/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2013 הוא 0.088
20/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2013 הוא 0.088
21/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2013 הוא 0.088
22/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2013 הוא 0.088
23/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2013 הוא 0.088
24/04/2013 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2013 הוא 0.088
25/04/2013 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2013 הוא 0.087
26/04/2013 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2013 הוא 0.087
27/04/2013 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2013 הוא 0.087
28/04/2013 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2013 הוא 0.087
29/04/2013 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2013 הוא 0.087
30/04/2013 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2013 הוא 0.087
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 05/2013 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2013

תגובות הגולשים