OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ספטמבר 2013 (09/2013)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בספטמבר 2013 (09/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/09/2013 הוא 0.082
02/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/09/2013 הוא 0.082
03/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/09/2013 הוא 0.082
04/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/09/2013 הוא 0.082
05/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/09/2013 הוא 0.082
06/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/09/2013 הוא 0.082
07/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/09/2013 הוא 0.082
08/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/09/2013 הוא 0.082
09/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/09/2013 הוא 0.082
10/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/09/2013 הוא 0.082
11/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/09/2013 הוא 0.082
12/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/09/2013 הוא 0.081
13/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/09/2013 הוא 0.081
14/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/09/2013 הוא 0.081
15/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/09/2013 הוא 0.081
16/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/09/2013 הוא 0.081
17/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/09/2013 הוא 0.081
18/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/09/2013 הוא 0.081
19/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/09/2013 הוא 0.081
20/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/09/2013 הוא 0.081
21/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/09/2013 הוא 0.082
22/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/09/2013 הוא 0.082
23/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/09/2013 הוא 0.082
24/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/09/2013 הוא 0.081
25/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/09/2013 הוא 0.082
26/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/09/2013 הוא 0.082
27/09/2013 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/09/2013 הוא 0.082
28/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/09/2013 הוא 0.081
29/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/09/2013 הוא 0.081
30/09/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/09/2013 הוא 0.081
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 10/2013 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 08/2013

תגובות הגולשים