OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש דצמבר 2013 (12/2013)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בדצמבר 2013 (12/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/12/2013 הוא 0.081
02/12/2013 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/12/2013 הוא 0.081
03/12/2013 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/12/2013 הוא 0.08
04/12/2013 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/12/2013 הוא 0.08
05/12/2013 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/12/2013 הוא 0.08
06/12/2013 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/12/2013 הוא 0.08
07/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/12/2013 הוא 0.079
08/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/12/2013 הוא 0.079
09/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/12/2013 הוא 0.079
10/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/12/2013 הוא 0.079
11/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/12/2013 הוא 0.079
12/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/12/2013 הוא 0.079
13/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/12/2013 הוא 0.079
14/12/2013 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/12/2013 הוא 0.08
15/12/2013 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/12/2013 הוא 0.08
16/12/2013 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/12/2013 הוא 0.08
17/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/12/2013 הוא 0.079
18/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/12/2013 הוא 0.079
19/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/12/2013 הוא 0.079
20/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/12/2013 הוא 0.079
21/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/12/2013 הוא 0.079
22/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/12/2013 הוא 0.079
23/12/2013 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/12/2013 הוא 0.079
24/12/2013 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/12/2013 הוא 0.078
25/12/2013 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/12/2013 הוא 0.078
26/12/2013 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/12/2013 הוא 0.078
27/12/2013 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/12/2013 הוא 0.078
28/12/2013 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/12/2013 הוא 0.078
29/12/2013 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/12/2013 הוא 0.078
30/12/2013 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/12/2013 הוא 0.078
31/12/2013 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/12/2013 הוא 0.078
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2014 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 11/2013

תגובות הגולשים