OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש פברואר 2014 (02/2014)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בפברואר 2014 (02/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/02/2014 הוא 0.078
02/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/02/2014 הוא 0.078
03/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/02/2014 הוא 0.078
04/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/02/2014 הוא 0.078
05/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/02/2014 הוא 0.078
06/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/02/2014 הוא 0.079
07/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/02/2014 הוא 0.079
08/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/02/2014 הוא 0.078
09/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/02/2014 הוא 0.078
10/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/02/2014 הוא 0.078
11/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/02/2014 הוא 0.078
12/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/02/2014 הוא 0.079
13/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/02/2014 הוא 0.078
14/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/02/2014 הוא 0.079
15/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/02/2014 הוא 0.079
16/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/02/2014 הוא 0.079
17/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/02/2014 הוא 0.079
18/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/02/2014 הוא 0.079
19/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/02/2014 הוא 0.079
20/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/02/2014 הוא 0.078
21/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/02/2014 הוא 0.079
22/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/02/2014 הוא 0.078
23/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/02/2014 הוא 0.078
24/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/02/2014 הוא 0.078
25/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/02/2014 הוא 0.079
26/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/02/2014 הוא 0.079
27/02/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/02/2014 הוא 0.079
28/02/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/02/2014 הוא 0.078
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2014 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2014

תגובות הגולשים