OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש אפריל 2014 (04/2014)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2014 (04/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2014 הוא 0.078
02/04/2014 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2014 הוא 0.077
03/04/2014 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2014 הוא 0.077
04/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2014 הוא 0.078
05/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2014 הוא 0.078
06/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2014 הוא 0.078
07/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2014 הוא 0.078
08/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2014 הוא 0.078
09/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2014 הוא 0.078
10/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2014 הוא 0.078
11/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2014 הוא 0.078
12/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2014 הוא 0.078
13/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2014 הוא 0.078
14/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2014 הוא 0.078
15/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2014 הוא 0.078
16/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2014 הוא 0.078
17/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2014 הוא 0.078
18/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2014 הוא 0.078
19/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2014 הוא 0.078
20/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2014 הוא 0.078
21/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2014 הוא 0.078
22/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2014 הוא 0.078
23/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2014 הוא 0.078
24/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2014 הוא 0.078
25/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2014 הוא 0.078
26/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2014 הוא 0.078
27/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2014 הוא 0.078
28/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2014 הוא 0.078
29/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2014 הוא 0.078
30/04/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2014 הוא 0.078
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 05/2014 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2014

תגובות הגולשים