OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש מאי 2014 (05/2014)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני במאי 2014 (05/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/05/2014 הוא 0.078
02/05/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/05/2014 הוא 0.078
03/05/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/05/2014 הוא 0.078
04/05/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/05/2014 הוא 0.078
05/05/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/05/2014 הוא 0.078
06/05/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/05/2014 הוא 0.078
07/05/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/05/2014 הוא 0.078
08/05/2014 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/05/2014 הוא 0.078
09/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/05/2014 הוא 0.079
10/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/05/2014 הוא 0.079
11/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/05/2014 הוא 0.079
12/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/05/2014 הוא 0.079
13/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/05/2014 הוא 0.079
14/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/05/2014 הוא 0.079
15/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/05/2014 הוא 0.079
16/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/05/2014 הוא 0.079
17/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/05/2014 הוא 0.079
18/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/05/2014 הוא 0.079
19/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/05/2014 הוא 0.079
20/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/05/2014 הוא 0.079
21/05/2014 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/05/2014 הוא 0.08
22/05/2014 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/05/2014 הוא 0.08
23/05/2014 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/05/2014 הוא 0.08
24/05/2014 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/05/2014 הוא 0.08
25/05/2014 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/05/2014 הוא 0.08
26/05/2014 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/05/2014 הוא 0.08
27/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/05/2014 הוא 0.079
28/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/05/2014 הוא 0.079
29/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/05/2014 הוא 0.079
30/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/05/2014 הוא 0.079
31/05/2014 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/05/2014 הוא 0.079
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 06/2014 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 04/2014

תגובות הגולשים