OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/12/2014 הוא 0.087
02/12/2014 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/12/2014 הוא 0.089
03/12/2014 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/12/2014 הוא 0.089
04/12/2014 0.09 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/12/2014 הוא 0.09
05/12/2014 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/12/2014 הוא 0.089
06/12/2014 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/12/2014 הוא 0.089
07/12/2014 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/12/2014 הוא 0.089
08/12/2014 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/12/2014 הוא 0.089
09/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/12/2014 הוא 0.088
10/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/12/2014 הוא 0.088
11/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/12/2014 הוא 0.088
12/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/12/2014 הוא 0.088
13/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/12/2014 הוא 0.088
14/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/12/2014 הוא 0.088
15/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/12/2014 הוא 0.088
16/12/2014 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/12/2014 הוא 0.087
17/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/12/2014 הוא 0.088
18/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/12/2014 הוא 0.088
19/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/12/2014 הוא 0.088
20/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/12/2014 הוא 0.088
21/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/12/2014 הוא 0.088
22/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/12/2014 הוא 0.088
23/12/2014 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/12/2014 הוא 0.087
24/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/12/2014 הוא 0.088
25/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/12/2014 הוא 0.088
26/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/12/2014 הוא 0.088
27/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/12/2014 הוא 0.088
28/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/12/2014 הוא 0.088
29/12/2014 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/12/2014 הוא 0.088
30/12/2014 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/12/2014 הוא 0.087
31/12/2014 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/12/2014 הוא 0.087
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2015 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 11/2014

תגובות הגולשים