OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ינואר 2015 (01/2015)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בינואר 2015 (01/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/01/2015 הוא 0.088
02/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/01/2015 הוא 0.088
03/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/01/2015 הוא 0.088
04/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/01/2015 הוא 0.088
05/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/01/2015 הוא 0.088
06/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/01/2015 הוא 0.088
07/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/01/2015 הוא 0.088
08/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/01/2015 הוא 0.088
09/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/01/2015 הוא 0.088
10/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/01/2015 הוא 0.088
11/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/01/2015 הוא 0.088
12/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/01/2015 הוא 0.088
13/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/01/2015 הוא 0.088
14/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/01/2015 הוא 0.088
15/01/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/01/2015 הוא 0.087
16/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/01/2015 הוא 0.088
17/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/01/2015 הוא 0.088
18/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/01/2015 הוא 0.088
19/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/01/2015 הוא 0.088
20/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/01/2015 הוא 0.088
21/01/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/01/2015 הוא 0.088
22/01/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/01/2015 הוא 0.089
23/01/2015 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/01/2015 הוא 0.091
24/01/2015 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/01/2015 הוא 0.091
25/01/2015 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/01/2015 הוא 0.091
26/01/2015 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/01/2015 הוא 0.091
27/01/2015 0.09 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/01/2015 הוא 0.09
28/01/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/01/2015 הוא 0.089
29/01/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/01/2015 הוא 0.089
30/01/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/01/2015 הוא 0.089
31/01/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/01/2015 הוא 0.089
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 02/2015 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 12/2014

תגובות הגולשים