OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ספטמבר 2015 (09/2015)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בספטמבר 2015 (09/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/09/2015 הוא 0.084
02/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/09/2015 הוא 0.084
03/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/09/2015 הוא 0.084
04/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/09/2015 הוא 0.084
05/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/09/2015 הוא 0.084
06/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/09/2015 הוא 0.084
07/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/09/2015 הוא 0.084
08/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/09/2015 הוא 0.084
09/09/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/09/2015 הוא 0.083
10/09/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/09/2015 הוא 0.083
11/09/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/09/2015 הוא 0.083
12/09/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/09/2015 הוא 0.083
13/09/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/09/2015 הוא 0.083
14/09/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/09/2015 הוא 0.083
15/09/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/09/2015 הוא 0.083
16/09/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/09/2015 הוא 0.083
17/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/09/2015 הוא 0.084
18/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/09/2015 הוא 0.084
19/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/09/2015 הוא 0.084
20/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/09/2015 הוא 0.084
21/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/09/2015 הוא 0.084
22/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/09/2015 הוא 0.084
23/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/09/2015 הוא 0.084
24/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/09/2015 הוא 0.084
25/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/09/2015 הוא 0.084
26/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/09/2015 הוא 0.084
27/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/09/2015 הוא 0.084
28/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/09/2015 הוא 0.084
29/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/09/2015 הוא 0.084
30/09/2015 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/09/2015 הוא 0.084
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 10/2015 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 08/2015

תגובות הגולשים