OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/12/2015 הוא 0.082
02/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/12/2015 הוא 0.082
03/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/12/2015 הוא 0.082
04/12/2015 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/12/2015 הוא 0.081
05/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/12/2015 הוא 0.082
06/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/12/2015 הוא 0.082
07/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/12/2015 הוא 0.082
08/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/12/2015 הוא 0.082
09/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/12/2015 הוא 0.082
10/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/12/2015 הוא 0.082
11/12/2015 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/12/2015 הוא 0.081
12/12/2015 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/12/2015 הוא 0.081
13/12/2015 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/12/2015 הוא 0.081
14/12/2015 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/12/2015 הוא 0.081
15/12/2015 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/12/2015 הוא 0.081
16/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/12/2015 הוא 0.082
17/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/12/2015 הוא 0.082
18/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/12/2015 הוא 0.082
19/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/12/2015 הוא 0.083
20/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/12/2015 הוא 0.083
21/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/12/2015 הוא 0.083
22/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/12/2015 הוא 0.082
23/12/2015 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/12/2015 הוא 0.082
24/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/12/2015 הוא 0.083
25/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/12/2015 הוא 0.083
26/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/12/2015 הוא 0.083
27/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/12/2015 הוא 0.083
28/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/12/2015 הוא 0.083
29/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/12/2015 הוא 0.083
30/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/12/2015 הוא 0.083
31/12/2015 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/12/2015 הוא 0.083
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2016 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 11/2015

תגובות הגולשים