OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ספטמבר 2016 (09/2016)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בספטמבר 2016 (09/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/09/2016 הוא 0.081
02/09/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/09/2016 הוא 0.081
03/09/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/09/2016 הוא 0.081
04/09/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/09/2016 הוא 0.081
05/09/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/09/2016 הוא 0.081
06/09/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/09/2016 הוא 0.081
07/09/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/09/2016 הוא 0.081
08/09/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/09/2016 הוא 0.08
09/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/09/2016 הוא 0.079
10/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/09/2016 הוא 0.079
11/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/09/2016 הוא 0.079
12/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/09/2016 הוא 0.079
13/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/09/2016 הוא 0.079
14/09/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/09/2016 הוא 0.08
15/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/09/2016 הוא 0.079
16/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/09/2016 הוא 0.079
17/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/09/2016 הוא 0.079
18/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/09/2016 הוא 0.079
19/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/09/2016 הוא 0.079
20/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/09/2016 הוא 0.079
21/09/2016 0.079 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/09/2016 הוא 0.079
22/09/2016 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/09/2016 הוא 0.078
23/09/2016 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/09/2016 הוא 0.078
24/09/2016 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/09/2016 הוא 0.078
25/09/2016 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/09/2016 הוא 0.078
26/09/2016 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/09/2016 הוא 0.078
27/09/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/09/2016 הוא 0.077
28/09/2016 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/09/2016 הוא 0.078
29/09/2016 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/09/2016 הוא 0.078
30/09/2016 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/09/2016 הוא 0.078
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 10/2016 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 08/2016

תגובות הגולשים