OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש אפריל 2017 (04/2017)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2017 (04/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2017 הוא 0.072
02/04/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2017 הוא 0.072
03/04/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2017 הוא 0.072
04/04/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2017 הוא 0.073
05/04/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2017 הוא 0.073
06/04/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2017 הוא 0.073
07/04/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2017 הוא 0.073
08/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2017 הוא 0.074
09/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2017 הוא 0.074
10/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2017 הוא 0.074
11/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2017 הוא 0.074
12/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2017 הוא 0.074
13/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2017 הוא 0.074
14/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2017 הוא 0.074
15/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2017 הוא 0.074
16/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2017 הוא 0.074
17/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2017 הוא 0.074
18/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2017 הוא 0.074
19/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2017 הוא 0.074
20/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2017 הוא 0.074
21/04/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2017 הוא 0.074
22/04/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2017 הוא 0.073
23/04/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2017 הוא 0.073
24/04/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2017 הוא 0.073
25/04/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2017 הוא 0.073
26/04/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2017 הוא 0.073
27/04/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2017 הוא 0.073
28/04/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2017 הוא 0.072
29/04/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2017 הוא 0.072
30/04/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2017 הוא 0.072
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 05/2017 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2017

תגובות הגולשים