OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/12/2018 הוא 0.071
02/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/12/2018 הוא 0.071
03/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/12/2018 הוא 0.071
04/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/12/2018 הוא 0.071
05/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/12/2018 הוא 0.071
06/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/12/2018 הוא 0.071
07/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/12/2018 הוא 0.071
08/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/12/2018 הוא 0.071
09/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/12/2018 הוא 0.071
10/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/12/2018 הוא 0.071
11/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/12/2018 הוא 0.071
12/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/12/2018 הוא 0.071
13/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/12/2018 הוא 0.071
14/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/12/2018 הוא 0.071
15/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/12/2018 הוא 0.071
16/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/12/2018 הוא 0.071
17/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/12/2018 הוא 0.071
18/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/12/2018 הוא 0.071
19/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/12/2018 הוא 0.071
20/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/12/2018 הוא 0.071
21/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/12/2018 הוא 0.071
22/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/12/2018 הוא 0.071
23/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/12/2018 הוא 0.071
24/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/12/2018 הוא 0.071
25/12/2018 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/12/2018 הוא 0.072
26/12/2018 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/12/2018 הוא 0.072
27/12/2018 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/12/2018 הוא 0.072
28/12/2018 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/12/2018 הוא 0.072
29/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/12/2018 הוא 0.071
30/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/12/2018 הוא 0.071
31/12/2018 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/12/2018 הוא 0.071
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2019 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 11/2018

תגובות הגולשים