OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/12/2019 הוא 0.068
02/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/12/2019 הוא 0.068
03/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/12/2019 הוא 0.068
04/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/12/2019 הוא 0.068
05/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/12/2019 הוא 0.068
06/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/12/2019 הוא 0.068
07/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/12/2019 הוא 0.068
08/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/12/2019 הוא 0.068
09/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/12/2019 הוא 0.068
10/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/12/2019 הוא 0.068
11/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/12/2019 הוא 0.068
12/12/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/12/2019 הוא 0.069
13/12/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/12/2019 הוא 0.069
14/12/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/12/2019 הוא 0.069
15/12/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/12/2019 הוא 0.069
16/12/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/12/2019 הוא 0.069
17/12/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/12/2019 הוא 0.069
18/12/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/12/2019 הוא 0.069
19/12/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/12/2019 הוא 0.069
20/12/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/12/2019 הוא 0.069
21/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/12/2019 הוא 0.068
22/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/12/2019 הוא 0.068
23/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/12/2019 הוא 0.068
24/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/12/2019 הוא 0.068
25/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/12/2019 הוא 0.068
26/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/12/2019 הוא 0.068
27/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/12/2019 הוא 0.068
28/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/12/2019 הוא 0.068
29/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/12/2019 הוא 0.068
30/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/12/2019 הוא 0.068
31/12/2019 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/12/2019 הוא 0.068
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2020 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 11/2019

תגובות הגולשים