OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ינואר 2020 (01/2020)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בינואר 2020 (01/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/01/2020 הוא 0.068
02/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/01/2020 הוא 0.068
03/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/01/2020 הוא 0.068
04/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/01/2020 הוא 0.068
05/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/01/2020 הוא 0.068
06/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/01/2020 הוא 0.068
07/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/01/2020 הוא 0.068
08/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/01/2020 הוא 0.068
09/01/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/01/2020 הוא 0.069
10/01/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/01/2020 הוא 0.069
11/01/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/01/2020 הוא 0.069
12/01/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/01/2020 הוא 0.069
13/01/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/01/2020 הוא 0.069
14/01/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/01/2020 הוא 0.069
15/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/01/2020 הוא 0.068
16/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/01/2020 הוא 0.068
17/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/01/2020 הוא 0.068
18/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/01/2020 הוא 0.068
19/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/01/2020 הוא 0.068
20/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/01/2020 הוא 0.068
21/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/01/2020 הוא 0.068
22/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/01/2020 הוא 0.068
23/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/01/2020 הוא 0.068
24/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/01/2020 הוא 0.068
25/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/01/2020 הוא 0.068
26/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/01/2020 הוא 0.068
27/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/01/2020 הוא 0.068
28/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/01/2020 הוא 0.068
29/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/01/2020 הוא 0.068
30/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/01/2020 הוא 0.068
31/01/2020 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/01/2020 הוא 0.068
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 02/2020 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 12/2019

תגובות הגולשים