OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש אפריל 2020 (04/2020)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2020 (04/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2020 הוא 0.07
02/04/2020 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2020 הוא 0.072
03/04/2020 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2020 הוא 0.072
04/04/2020 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2020 הוא 0.072
05/04/2020 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2020 הוא 0.072
06/04/2020 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2020 הוא 0.072
07/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2020 הוא 0.071
08/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2020 הוא 0.071
09/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2020 הוא 0.071
10/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2020 הוא 0.071
11/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2020 הוא 0.071
12/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2020 הוא 0.071
13/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2020 הוא 0.071
14/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2020 הוא 0.071
15/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2020 הוא 0.071
16/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2020 הוא 0.071
17/04/2020 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2020 הוא 0.071
18/04/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2020 הוא 0.07
19/04/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2020 הוא 0.07
20/04/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2020 הוא 0.07
21/04/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2020 הוא 0.07
22/04/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2020 הוא 0.07
23/04/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2020 הוא 0.07
24/04/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2020 הוא 0.069
25/04/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2020 הוא 0.069
26/04/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2020 הוא 0.069
27/04/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2020 הוא 0.069
28/04/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2020 הוא 0.069
29/04/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2020 הוא 0.069
30/04/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2020 הוא 0.07
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 05/2020 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2020

תגובות הגולשים