OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש מאי 2020 (05/2020)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני במאי 2020 (05/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/05/2020 הוא 0.07
02/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/05/2020 הוא 0.07
03/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/05/2020 הוא 0.07
04/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/05/2020 הוא 0.07
05/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/05/2020 הוא 0.07
06/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/05/2020 הוא 0.069
07/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/05/2020 הוא 0.07
08/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/05/2020 הוא 0.07
09/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/05/2020 הוא 0.07
10/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/05/2020 הוא 0.07
11/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/05/2020 הוא 0.07
12/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/05/2020 הוא 0.07
13/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/05/2020 הוא 0.07
14/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/05/2020 הוא 0.07
15/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/05/2020 הוא 0.07
16/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/05/2020 הוא 0.07
17/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/05/2020 הוא 0.07
18/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/05/2020 הוא 0.07
19/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/05/2020 הוא 0.069
20/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/05/2020 הוא 0.069
21/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/05/2020 הוא 0.069
22/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/05/2020 הוא 0.069
23/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/05/2020 הוא 0.069
24/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/05/2020 הוא 0.069
25/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/05/2020 הוא 0.069
26/05/2020 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/05/2020 הוא 0.07
27/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/05/2020 הוא 0.069
28/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/05/2020 הוא 0.069
29/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/05/2020 הוא 0.069
30/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/05/2020 הוא 0.069
31/05/2020 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/05/2020 הוא 0.069
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 06/2020 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 04/2020

תגובות הגולשים