OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2011 (02/2011)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2011 (02/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2011 1.298 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2011 הוא 1.298
02/02/2011 1.298 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2011 הוא 1.298
03/02/2011 1.295 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2011 הוא 1.295
04/02/2011 1.30 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2011 הוא 1.30
05/02/2011 1.29 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2011 הוא 1.29
06/02/2011 1.29 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2011 הוא 1.29
07/02/2011 1.29 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2011 הוא 1.29
08/02/2011 1.291 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2011 הוא 1.291
09/02/2011 1.284 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2011 הוא 1.284
10/02/2011 1.278 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2011 הוא 1.278
11/02/2011 1.272 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2011 הוא 1.272
12/02/2011 1.251 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2011 הוא 1.251
13/02/2011 1.251 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2011 הוא 1.251
14/02/2011 1.251 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2011 הוא 1.251
15/02/2011 1.254 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2011 הוא 1.254
16/02/2011 1.248 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2011 הוא 1.248
17/02/2011 1.257 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2011 הוא 1.257
18/02/2011 1.264 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2011 הוא 1.264
19/02/2011 1.253 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2011 הוא 1.253
20/02/2011 1.253 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2011 הוא 1.253
21/02/2011 1.253 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2011 הוא 1.253
22/02/2011 1.254 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2011 הוא 1.254
23/02/2011 1.26 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2011 הוא 1.26
24/02/2011 1.26 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2011 הוא 1.26
25/02/2011 1.263 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2011 הוא 1.263
26/02/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2011 הוא 1.268
27/02/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2011 הוא 1.268
28/02/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2011 הוא 1.268
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2011 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2011

תגובות הגולשים