OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2011 (04/2011)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2011 (04/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2011 1.217 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2011 הוא 1.217
02/04/2011 1.223 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2011 הוא 1.223
03/04/2011 1.223 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2011 הוא 1.223
04/04/2011 1.223 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2011 הוא 1.223
05/04/2011 1.224 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2011 הוא 1.224
06/04/2011 1.242 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2011 הוא 1.242
07/04/2011 1.241 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2011 הוא 1.241
08/04/2011 1.251 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2011 הוא 1.251
09/04/2011 1.249 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2011 הוא 1.249
10/04/2011 1.249 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2011 הוא 1.249
11/04/2011 1.249 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2011 הוא 1.249
12/04/2011 1.254 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2011 הוא 1.254
13/04/2011 1.248 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2011 הוא 1.248
14/04/2011 1.249 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2011 הוא 1.249
15/04/2011 1.252 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2011 הוא 1.252
16/04/2011 1.236 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2011 הוא 1.236
17/04/2011 1.236 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2011 הוא 1.236
18/04/2011 1.236 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2011 הוא 1.236
19/04/2011 1.235 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2011 הוא 1.235
20/04/2011 1.247 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2011 הוא 1.247
21/04/2011 1.257 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2011 הוא 1.257
22/04/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2011 הוא 1.268
23/04/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2011 הוא 1.268
24/04/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2011 הוא 1.268
25/04/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2011 הוא 1.268
26/04/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2011 הוא 1.268
27/04/2011 1.276 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2011 הוא 1.276
28/04/2011 1.282 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2011 הוא 1.282
29/04/2011 1.28 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2011 הוא 1.28
30/04/2011 1.28 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2011 הוא 1.28
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2011 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2011

תגובות הגולשים