OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2011 (05/2011)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2011 (05/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2011 1.274 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2011 הוא 1.274
02/05/2011 1.274 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2011 הוא 1.274
03/05/2011 1.27 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2011 הוא 1.27
04/05/2011 1.283 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2011 הוא 1.283
05/05/2011 1.278 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2011 הוא 1.278
06/05/2011 1.27 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2011 הוא 1.27
07/05/2011 1.259 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2011 הוא 1.259
08/05/2011 1.259 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2011 הוא 1.259
09/05/2011 1.259 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2011 הוא 1.259
10/05/2011 1.261 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2011 הוא 1.261
11/05/2011 1.277 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2011 הוא 1.277
12/05/2011 1.267 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2011 הוא 1.267
13/05/2011 1.269 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2011 הוא 1.269
14/05/2011 1.27 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2011 הוא 1.27
15/05/2011 1.27 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2011 הוא 1.27
16/05/2011 1.27 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2011 הוא 1.27
17/05/2011 1.275 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2011 הוא 1.275
18/05/2011 1.281 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2011 הוא 1.281
19/05/2011 1.268 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2011 הוא 1.268
20/05/2011 1.264 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2011 הוא 1.264
21/05/2011 1.252 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2011 הוא 1.252
22/05/2011 1.252 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2011 הוא 1.252
23/05/2011 1.252 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2011 הוא 1.252
24/05/2011 1.243 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2011 הוא 1.243
25/05/2011 1.24 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2011 הוא 1.24
26/05/2011 1.24 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2011 הוא 1.24
27/05/2011 1.244 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2011 הוא 1.244
28/05/2011 1.239 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2011 הוא 1.239
29/05/2011 1.239 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2011 הוא 1.239
30/05/2011 1.239 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2011 הוא 1.239
31/05/2011 1.248 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2011 הוא 1.248
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2011 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2011

תגובות הגולשים