OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2011 (12/2011)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2011 (12/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2011 1.121 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2011 הוא 1.121
02/12/2011 1.125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2011 הוא 1.125
03/12/2011 1.121 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2011 הוא 1.121
04/12/2011 1.121 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2011 הוא 1.121
05/12/2011 1.121 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2011 הוא 1.121
06/12/2011 1.125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2011 הוא 1.125
07/12/2011 1.12 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2011 הוא 1.12
08/12/2011 1.119 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2011 הוא 1.119
09/12/2011 1.115 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2011 הוא 1.115
10/12/2011 1.099 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2011 הוא 1.099
11/12/2011 1.099 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2011 הוא 1.099
12/12/2011 1.099 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2011 הוא 1.099
13/12/2011 1.093 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2011 הוא 1.093
14/12/2011 1.084 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2011 הוא 1.084
15/12/2011 1.09 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2011 הוא 1.09
16/12/2011 1.101 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2011 הוא 1.101
17/12/2011 1.102 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2011 הוא 1.102
18/12/2011 1.102 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2011 הוא 1.102
19/12/2011 1.102 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2011 הוא 1.102
20/12/2011 1.109 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2011 הוא 1.109
21/12/2011 1.106 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2011 הוא 1.106
22/12/2011 1.113 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2011 הוא 1.113
23/12/2011 1.112 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2011 הוא 1.112
24/12/2011 1.121 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2011 הוא 1.121
25/12/2011 1.121 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2011 הוא 1.121
26/12/2011 1.121 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2011 הוא 1.121
27/12/2011 1.121 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2011 הוא 1.121
28/12/2011 1.13 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2011 הוא 1.13
29/12/2011 1.106 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2011 הוא 1.106
30/12/2011 1.109 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2011 הוא 1.109
31/12/2011 1.109 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2011 הוא 1.109
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2012 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2011

תגובות הגולשים