OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2012 (02/2012)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2012 (02/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2012 1.171 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2012 הוא 1.171
02/02/2012 1.163 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2012 הוא 1.163
03/02/2012 1.163 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2012 הוא 1.163
04/02/2012 1.162 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2012 הוא 1.162
05/02/2012 1.162 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2012 הוא 1.162
06/02/2012 1.162 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2012 הוא 1.162
07/02/2012 1.172 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2012 הוא 1.172
08/02/2012 1.176 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2012 הוא 1.176
09/02/2012 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2012 הוא 1.177
10/02/2012 1.164 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2012 הוא 1.164
11/02/2012 1.176 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2012 הוא 1.176
12/02/2012 1.176 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2012 הוא 1.176
13/02/2012 1.176 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2012 הוא 1.176
14/02/2012 1.174 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2012 הוא 1.174
15/02/2012 1.17 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2012 הוא 1.17
16/02/2012 1.158 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2012 הוא 1.158
17/02/2012 1.178 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2012 הוא 1.178
18/02/2012 1.187 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2012 הוא 1.187
19/02/2012 1.187 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2012 הוא 1.187
20/02/2012 1.187 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2012 הוא 1.187
21/02/2012 1.18 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2012 הוא 1.18
22/02/2012 1.186 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2012 הוא 1.186
23/02/2012 1.193 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2012 הוא 1.193
24/02/2012 1.212 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2012 הוא 1.212
25/02/2012 1.218 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2012 הוא 1.218
26/02/2012 1.218 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2012 הוא 1.218
27/02/2012 1.218 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2012 הוא 1.218
28/02/2012 1.23 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2012 הוא 1.23
29/02/2012 1.229 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/02/2012 הוא 1.229
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2012 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2012

תגובות הגולשים