OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2012 (04/2012)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2012 (04/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2012 1.197 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2012 הוא 1.197
02/04/2012 1.197 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2012 הוא 1.197
03/04/2012 1.198 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2012 הוא 1.198
04/04/2012 1.184 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2012 הוא 1.184
05/04/2012 1.174 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2012 הוא 1.174
06/04/2012 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2012 הוא 1.177
07/04/2012 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2012 הוא 1.177
08/04/2012 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2012 הוא 1.177
09/04/2012 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2012 הוא 1.177
10/04/2012 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2012 הוא 1.177
11/04/2012 1.176 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2012 הוא 1.176
12/04/2012 1.181 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2012 הוא 1.181
13/04/2012 1.178 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2012 הוא 1.178
14/04/2012 1.168 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2012 הוא 1.168
15/04/2012 1.168 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2012 הוא 1.168
16/04/2012 1.168 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2012 הוא 1.168
17/04/2012 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2012 הוא 1.177
18/04/2012 1.18 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2012 הוא 1.18
19/04/2012 1.176 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2012 הוא 1.176
20/04/2012 1.18 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2012 הוא 1.18
21/04/2012 1.175 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2012 הוא 1.175
22/04/2012 1.175 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2012 הוא 1.175
23/04/2012 1.175 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2012 הוא 1.175
24/04/2012 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2012 הוא 1.177
25/04/2012 1.187 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2012 הוא 1.187
26/04/2012 1.186 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2012 הוא 1.186
27/04/2012 1.189 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2012 הוא 1.189
28/04/2012 1.188 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2012 הוא 1.188
29/04/2012 1.188 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2012 הוא 1.188
30/04/2012 1.188 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2012 הוא 1.188
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2012 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2012

תגובות הגולשים