OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2012 (05/2012)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2012 (05/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2012 1.193 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2012 הוא 1.193
02/05/2012 1.193 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2012 הוא 1.193
03/05/2012 1.191 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2012 הוא 1.191
04/05/2012 1.187 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2012 הוא 1.187
05/05/2012 1.181 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2012 הוא 1.181
06/05/2012 1.181 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2012 הוא 1.181
07/05/2012 1.181 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2012 הוא 1.181
08/05/2012 1.182 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2012 הוא 1.182
09/05/2012 1.173 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2012 הוא 1.173
10/05/2012 1.17 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2012 הוא 1.17
11/05/2012 1.164 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2012 הוא 1.164
12/05/2012 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2012 הוא 1.145
13/05/2012 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2012 הוא 1.145
14/05/2012 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2012 הוא 1.145
15/05/2012 1.137 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2012 הוא 1.137
16/05/2012 1.121 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2012 הוא 1.121
17/05/2012 1.116 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2012 הוא 1.116
18/05/2012 1.123 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2012 הוא 1.123
19/05/2012 1.127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2012 הוא 1.127
20/05/2012 1.127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2012 הוא 1.127
21/05/2012 1.127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2012 הוא 1.127
22/05/2012 1.126 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2012 הוא 1.126
23/05/2012 1.117 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2012 הוא 1.117
24/05/2012 1.112 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2012 הוא 1.112
25/05/2012 1.111 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2012 הוא 1.111
26/05/2012 1.117 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2012 הוא 1.117
27/05/2012 1.117 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2012 הוא 1.117
28/05/2012 1.117 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2012 הוא 1.117
29/05/2012 1.113 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2012 הוא 1.113
30/05/2012 1.10 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2012 הוא 1.10
31/05/2012 1.098 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2012 הוא 1.098
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2012 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2012

תגובות הגולשים