OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2012 (12/2012)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2012 (12/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2012 1.21 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2012 הוא 1.21
02/12/2012 1.21 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2012 הוא 1.21
03/12/2012 1.21 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2012 הוא 1.21
04/12/2012 1.21 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2012 הוא 1.21
05/12/2012 1.206 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2012 הוא 1.206
06/12/2012 1.206 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2012 הוא 1.206
07/12/2012 1.198 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2012 הוא 1.198
08/12/2012 1.201 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2012 הוא 1.201
09/12/2012 1.201 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2012 הוא 1.201
10/12/2012 1.201 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2012 הוא 1.201
11/12/2012 1.209 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2012 הוא 1.209
12/12/2012 1.204 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2012 הוא 1.204
13/12/2012 1.207 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2012 הוא 1.207
14/12/2012 1.216 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2012 הוא 1.216
15/12/2012 1.216 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2012 הוא 1.216
16/12/2012 1.216 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2012 הוא 1.216
17/12/2012 1.216 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2012 הוא 1.216
18/12/2012 1.212 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2012 הוא 1.212
19/12/2012 1.223 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2012 הוא 1.223
20/12/2012 1.219 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2012 הוא 1.219
21/12/2012 1.217 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2012 הוא 1.217
22/12/2012 1.213 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2012 הוא 1.213
23/12/2012 1.213 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2012 הוא 1.213
24/12/2012 1.213 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2012 הוא 1.213
25/12/2012 1.215 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2012 הוא 1.215
26/12/2012 1.215 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2012 הוא 1.215
27/12/2012 1.215 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2012 הוא 1.215
28/12/2012 1.205 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2012 הוא 1.205
29/12/2012 1.209 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2012 הוא 1.209
30/12/2012 1.209 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2012 הוא 1.209
31/12/2012 1.209 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2012 הוא 1.209
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2013 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2012

תגובות הגולשים