OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2013 (02/2013)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2013 (02/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2013 1.208 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2013 הוא 1.208
02/02/2013 1.201 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2013 הוא 1.201
03/02/2013 1.201 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2013 הוא 1.201
04/02/2013 1.201 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2013 הוא 1.201
05/02/2013 1.195 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2013 הוא 1.195
06/02/2013 1.193 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2013 הוא 1.193
07/02/2013 1.192 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2013 הוא 1.192
08/02/2013 1.189 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2013 הוא 1.189
09/02/2013 1.193 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2013 הוא 1.193
10/02/2013 1.193 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2013 הוא 1.193
11/02/2013 1.193 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2013 הוא 1.193
12/02/2013 1.189 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2013 הוא 1.189
13/02/2013 1.191 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2013 הוא 1.191
14/02/2013 1.174 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2013 הוא 1.174
15/02/2013 1.172 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2013 הוא 1.172
16/02/2013 1.172 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2013 הוא 1.172
17/02/2013 1.172 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2013 הוא 1.172
18/02/2013 1.172 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2013 הוא 1.172
19/02/2013 1.18 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2013 הוא 1.18
20/02/2013 1.178 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2013 הוא 1.178
21/02/2013 1.161 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2013 הוא 1.161
22/02/2013 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2013 הוא 1.177
23/02/2013 1.191 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2013 הוא 1.191
24/02/2013 1.191 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2013 הוא 1.191
25/02/2013 1.191 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2013 הוא 1.191
26/02/2013 1.171 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2013 הוא 1.171
27/02/2013 1.172 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2013 הוא 1.172
28/02/2013 1.172 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2013 הוא 1.172
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2013 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2013

תגובות הגולשים