OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2013 (05/2013)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2013 (05/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2013 1.135 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2013 הוא 1.135
02/05/2013 1.135 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2013 הוא 1.135
03/05/2013 1.127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2013 הוא 1.127
04/05/2013 1.127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2013 הוא 1.127
05/05/2013 1.127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2013 הוא 1.127
06/05/2013 1.127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2013 הוא 1.127
07/05/2013 1.125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2013 הוא 1.125
08/05/2013 1.13 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2013 הוא 1.13
09/05/2013 1.131 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2013 הוא 1.131
10/05/2013 1.118 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2013 הוא 1.118
11/05/2013 1.119 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2013 הוא 1.119
12/05/2013 1.119 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2013 הוא 1.119
13/05/2013 1.119 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2013 הוא 1.119
14/05/2013 1.134 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2013 הוא 1.134
15/05/2013 1.129 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2013 הוא 1.129
16/05/2013 1.123 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2013 הוא 1.123
17/05/2013 1.13 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2013 הוא 1.13
18/05/2013 1.125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2013 הוא 1.125
19/05/2013 1.125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2013 הוא 1.125
20/05/2013 1.125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2013 הוא 1.125
21/05/2013 1.127 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2013 הוא 1.127
22/05/2013 1.143 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2013 הוא 1.143
23/05/2013 1.133 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2013 הוא 1.133
24/05/2013 1.139 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2013 הוא 1.139
25/05/2013 1.138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2013 הוא 1.138
26/05/2013 1.138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2013 הוא 1.138
27/05/2013 1.138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2013 הוא 1.138
28/05/2013 1.147 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2013 הוא 1.147
29/05/2013 1.133 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2013 הוא 1.133
30/05/2013 1.12 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2013 הוא 1.12
31/05/2013 1.122 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2013 הוא 1.122
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2013 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2013

תגובות הגולשים