OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2013 (12/2013)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2013 (12/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2013 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2013 הוא 1.14
02/12/2013 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2013 הוא 1.14
03/12/2013 1.138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2013 הוא 1.138
04/12/2013 1.141 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2013 הוא 1.141
05/12/2013 1.144 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2013 הוא 1.144
06/12/2013 1.143 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2013 הוא 1.143
07/12/2013 1.147 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2013 הוא 1.147
08/12/2013 1.147 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2013 הוא 1.147
09/12/2013 1.147 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2013 הוא 1.147
10/12/2013 1.149 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2013 הוא 1.149
11/12/2013 1.152 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2013 הוא 1.152
12/12/2013 1.154 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2013 הוא 1.154
13/12/2013 1.15 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2013 הוא 1.15
14/12/2013 1.156 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2013 הוא 1.156
15/12/2013 1.156 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2013 הוא 1.156
16/12/2013 1.156 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2013 הוא 1.156
17/12/2013 1.155 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2013 הוא 1.155
18/12/2013 1.154 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2013 הוא 1.154
19/12/2013 1.152 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2013 הוא 1.152
20/12/2013 1.153 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2013 הוא 1.153
21/12/2013 1.153 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2013 הוא 1.153
22/12/2013 1.153 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2013 הוא 1.153
23/12/2013 1.153 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2013 הוא 1.153
24/12/2013 1.15 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2013 הוא 1.15
25/12/2013 1.158 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2013 הוא 1.158
26/12/2013 1.158 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2013 הוא 1.158
27/12/2013 1.158 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2013 הוא 1.158
28/12/2013 1.156 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2013 הוא 1.156
29/12/2013 1.156 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2013 הוא 1.156
30/12/2013 1.156 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2013 הוא 1.156
31/12/2013 1.153 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2013 הוא 1.153
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2014 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2013

תגובות הגולשים