OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2014 (02/2014)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2014 (02/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2014 1.125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2014 הוא 1.125
02/02/2014 1.125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2014 הוא 1.125
03/02/2014 1.125 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2014 הוא 1.125
04/02/2014 1.136 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2014 הוא 1.136
05/02/2014 1.143 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2014 הוא 1.143
06/02/2014 1.143 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2014 הוא 1.143
07/02/2014 1.146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2014 הוא 1.146
08/02/2014 1.149 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2014 הוא 1.149
09/02/2014 1.149 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2014 הוא 1.149
10/02/2014 1.149 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2014 הוא 1.149
11/02/2014 1.15 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2014 הוא 1.15
12/02/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2014 הוא 1.148
13/02/2014 1.151 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2014 הוא 1.151
14/02/2014 1.16 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2014 הוא 1.16
15/02/2014 1.16 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2014 הוא 1.16
16/02/2014 1.16 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2014 הוא 1.16
17/02/2014 1.16 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2014 הוא 1.16
18/02/2014 1.161 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2014 הוא 1.161
19/02/2014 1.155 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2014 הוא 1.155
20/02/2014 1.153 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2014 הוא 1.153
21/02/2014 1.154 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2014 הוא 1.154
22/02/2014 1.158 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2014 הוא 1.158
23/02/2014 1.158 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2014 הוא 1.158
24/02/2014 1.158 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2014 הוא 1.158
25/02/2014 1.165 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2014 הוא 1.165
26/02/2014 1.16 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2014 הוא 1.16
27/02/2014 1.149 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2014 הוא 1.149
28/02/2014 1.157 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2014 הוא 1.157
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2014 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2014

תגובות הגולשים