OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2014 (04/2014)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2014 (04/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2014 1.147 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2014 הוא 1.147
02/04/2014 1.147 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2014 הוא 1.147
03/04/2014 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2014 הוא 1.145
04/04/2014 1.146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2014 הוא 1.146
05/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2014 הוא 1.148
06/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2014 הוא 1.148
07/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2014 הוא 1.148
08/04/2014 1.15 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2014 הוא 1.15
09/04/2014 1.151 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2014 הוא 1.151
10/04/2014 1.153 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2014 הוא 1.153
11/04/2014 1.15 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2014 הוא 1.15
12/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2014 הוא 1.148
13/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2014 הוא 1.148
14/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2014 הוא 1.148
15/04/2014 1.144 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2014 הוא 1.144
16/04/2014 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2014 הוא 1.145
17/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2014 הוא 1.148
18/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2014 הוא 1.148
19/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2014 הוא 1.148
20/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2014 הוא 1.148
21/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2014 הוא 1.148
22/04/2014 1.148 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2014 הוא 1.148
23/04/2014 1.151 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2014 הוא 1.151
24/04/2014 1.146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2014 הוא 1.146
25/04/2014 1.143 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2014 הוא 1.143
26/04/2014 1.146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2014 הוא 1.146
27/04/2014 1.146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2014 הוא 1.146
28/04/2014 1.146 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2014 הוא 1.146
29/04/2014 1.144 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2014 הוא 1.144
30/04/2014 1.143 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2014 הוא 1.143
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2014 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2014

תגובות הגולשים