OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2014 (05/2014)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2014 (05/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2014 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2014 הוא 1.14
02/05/2014 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2014 הוא 1.14
03/05/2014 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2014 הוא 1.14
04/05/2014 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2014 הוא 1.14
05/05/2014 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2014 הוא 1.14
06/05/2014 1.144 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2014 הוא 1.144
07/05/2014 1.144 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2014 הוא 1.144
08/05/2014 1.147 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2014 הוא 1.147
09/05/2014 1.138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2014 הוא 1.138
10/05/2014 1.138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2014 הוא 1.138
11/05/2014 1.138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2014 הוא 1.138
12/05/2014 1.138 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2014 הוא 1.138
13/05/2014 1.132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2014 הוא 1.132
14/05/2014 1.132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2014 הוא 1.132
15/05/2014 1.129 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2014 הוא 1.129
16/05/2014 1.131 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2014 הוא 1.131
17/05/2014 1.132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2014 הוא 1.132
18/05/2014 1.132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2014 הוא 1.132
19/05/2014 1.132 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2014 הוא 1.132
20/05/2014 1.134 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2014 הוא 1.134
21/05/2014 1.14 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2014 הוא 1.14
22/05/2014 1.141 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2014 הוא 1.141
23/05/2014 1.141 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2014 הוא 1.141
24/05/2014 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2014 הוא 1.145
25/05/2014 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2014 הוא 1.145
26/05/2014 1.145 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2014 הוא 1.145
27/05/2014 1.139 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2014 הוא 1.139
28/05/2014 1.142 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2014 הוא 1.142
29/05/2014 1.142 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2014 הוא 1.142
30/05/2014 1.141 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2014 הוא 1.141
31/05/2014 1.141 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2014 הוא 1.141
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2014 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2014

תגובות הגולשים