OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2015 (02/2015)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2015 1.067 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2015 הוא 1.067
02/02/2015 1.067 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2015 הוא 1.067
03/02/2015 1.071 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2015 הוא 1.071
04/02/2015 1.068 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2015 הוא 1.068
05/02/2015 1.062 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2015 הוא 1.062
06/02/2015 1.064 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2015 הוא 1.064
07/02/2015 1.047 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2015 הוא 1.047
08/02/2015 1.047 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2015 הוא 1.047
09/02/2015 1.047 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2015 הוא 1.047
10/02/2015 1.042 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2015 הוא 1.042
11/02/2015 1.034 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2015 הוא 1.034
12/02/2015 1.055 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2015 הוא 1.055
13/02/2015 1.06 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2015 הוא 1.06
14/02/2015 1.055 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2015 הוא 1.055
15/02/2015 1.055 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2015 הוא 1.055
16/02/2015 1.055 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2015 הוא 1.055
17/02/2015 1.054 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2015 הוא 1.054
18/02/2015 1.047 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2015 הוא 1.047
19/02/2015 1.049 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2015 הוא 1.049
20/02/2015 1.045 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2015 הוא 1.045
21/02/2015 1.044 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2015 הוא 1.044
22/02/2015 1.044 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2015 הוא 1.044
23/02/2015 1.044 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2015 הוא 1.044
24/02/2015 1.073 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2015 הוא 1.073
25/02/2015 1.077 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2015 הוא 1.077
26/02/2015 1.073 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2015 הוא 1.073
27/02/2015 1.079 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2015 הוא 1.079
28/02/2015 1.079 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2015 הוא 1.079
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2015 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2015

תגובות הגולשים