OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2015 (04/2015)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2015 1.054 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2015 הוא 1.054
02/04/2015 1.052 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2015 הוא 1.052
03/04/2015 1.052 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2015 הוא 1.052
04/04/2015 1.052 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2015 הוא 1.052
05/04/2015 1.052 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2015 הוא 1.052
06/04/2015 1.052 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2015 הוא 1.052
07/04/2015 1.052 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2015 הוא 1.052
08/04/2015 1.064 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2015 הוא 1.064
09/04/2015 1.057 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2015 הוא 1.057
10/04/2015 1.049 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2015 הוא 1.049
11/04/2015 1.052 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2015 הוא 1.052
12/04/2015 1.052 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2015 הוא 1.052
13/04/2015 1.052 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2015 הוא 1.052
14/04/2015 1.05 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2015 הוא 1.05
15/04/2015 1.048 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2015 הוא 1.048
16/04/2015 1.047 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2015 הוא 1.047
17/04/2015 1.055 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2015 הוא 1.055
18/04/2015 1.056 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2015 הוא 1.056
19/04/2015 1.056 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2015 הוא 1.056
20/04/2015 1.056 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2015 הוא 1.056
21/04/2015 1.063 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2015 הוא 1.063
22/04/2015 1.055 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2015 הוא 1.055
23/04/2015 1.057 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2015 הוא 1.057
24/04/2015 1.058 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2015 הוא 1.058
25/04/2015 1.061 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2015 הוא 1.061
26/04/2015 1.061 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2015 הוא 1.061
27/04/2015 1.061 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2015 הוא 1.061
28/04/2015 1.064 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2015 הוא 1.064
29/04/2015 1.062 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2015 הוא 1.062
30/04/2015 1.077 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2015 הוא 1.077
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2015 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2015

תגובות הגולשים