OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 0.963 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2015 הוא 0.963
02/12/2015 0.963 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2015 הוא 0.963
03/12/2015 0.963 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2015 הוא 0.963
04/12/2015 0.97 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2015 הוא 0.97
05/12/2015 0.966 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2015 הוא 0.966
06/12/2015 0.966 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2015 הוא 0.966
07/12/2015 0.966 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2015 הוא 0.966
08/12/2015 0.975 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2015 הוא 0.975
09/12/2015 0.979 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2015 הוא 0.979
10/12/2015 0.975 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2015 הוא 0.975
11/12/2015 0.973 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2015 הוא 0.973
12/12/2015 0.971 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2015 הוא 0.971
13/12/2015 0.971 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2015 הוא 0.971
14/12/2015 0.971 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2015 הוא 0.971
15/12/2015 0.974 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2015 הוא 0.974
16/12/2015 0.982 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2015 הוא 0.982
17/12/2015 0.982 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2015 הוא 0.982
18/12/2015 0.986 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2015 הוא 0.986
19/12/2015 1.00 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2015 הוא 1.00
20/12/2015 1.00 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2015 הוא 1.00
21/12/2015 1.00 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2015 הוא 1.00
22/12/2015 1.008 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2015 הוא 1.008
23/12/2015 1.00 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2015 הוא 1.00
24/12/2015 1.004 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2015 הוא 1.004
25/12/2015 1.003 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2015 הוא 1.003
26/12/2015 1.003 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2015 הוא 1.003
27/12/2015 1.003 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2015 הוא 1.003
28/12/2015 1.003 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2015 הוא 1.003
29/12/2015 1.004 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2015 הוא 1.004
30/12/2015 1.005 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2015 הוא 1.005
31/12/2015 0.996 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2015 הוא 0.996
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2016 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2015

תגובות הגולשים