OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2016 (04/2016)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2016 1.017 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2016 הוא 1.017
02/04/2016 1.017 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2016 הוא 1.017
03/04/2016 1.017 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2016 הוא 1.017
04/04/2016 1.017 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2016 הוא 1.017
05/04/2016 1.018 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2016 הוא 1.018
06/04/2016 1.015 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2016 הוא 1.015
07/04/2016 1.006 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2016 הוא 1.006
08/04/2016 1.001 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2016 הוא 1.001
09/04/2016 1.007 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2016 הוא 1.007
10/04/2016 1.007 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2016 הוא 1.007
11/04/2016 1.007 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2016 הוא 1.007
12/04/2016 1.00 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2016 הוא 1.00
13/04/2016 0.996 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2016 הוא 0.996
14/04/2016 0.992 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2016 הוא 0.992
15/04/2016 0.993 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2016 הוא 0.993
16/04/2016 0.992 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2016 הוא 0.992
17/04/2016 0.992 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2016 הוא 0.992
18/04/2016 0.992 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2016 הוא 0.992
19/04/2016 0.993 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2016 הוא 0.993
20/04/2016 0.997 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2016 הוא 0.997
21/04/2016 0.991 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2016 הוא 0.991
22/04/2016 0.975 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2016 הוא 0.975
23/04/2016 0.967 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2016 הוא 0.967
24/04/2016 0.967 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2016 הוא 0.967
25/04/2016 0.967 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2016 הוא 0.967
26/04/2016 0.97 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2016 הוא 0.97
27/04/2016 0.969 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2016 הוא 0.969
28/04/2016 0.973 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2016 הוא 0.973
29/04/2016 0.97 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2016 הוא 0.97
30/04/2016 0.97 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2016 הוא 0.97
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2016 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2016

תגובות הגולשים