OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 0.912 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2016 הוא 0.912
02/12/2016 0.908 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2016 הוא 0.908
03/12/2016 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2016 הוא 0.91
04/12/2016 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2016 הוא 0.91
05/12/2016 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2016 הוא 0.91
06/12/2016 0.913 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2016 הוא 0.913
07/12/2016 0.922 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2016 הוא 0.922
08/12/2016 0.915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2016 הוא 0.915
09/12/2016 0.909 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2016 הוא 0.909
10/12/2016 0.909 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2016 הוא 0.909
11/12/2016 0.909 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2016 הוא 0.909
12/12/2016 0.909 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2016 הוא 0.909
13/12/2016 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2016 הוא 0.91
14/12/2016 0.913 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2016 הוא 0.913
15/12/2016 0.901 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2016 הוא 0.901
16/12/2016 0.915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2016 הוא 0.915
17/12/2016 0.914 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2016 הוא 0.914
18/12/2016 0.914 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2016 הוא 0.914
19/12/2016 0.914 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2016 הוא 0.914
20/12/2016 0.908 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2016 הוא 0.908
21/12/2016 0.906 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2016 הוא 0.906
22/12/2016 0.905 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2016 הוא 0.905
23/12/2016 0.906 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2016 הוא 0.906
24/12/2016 0.913 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2016 הוא 0.913
25/12/2016 0.913 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2016 הוא 0.913
26/12/2016 0.913 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2016 הוא 0.913
27/12/2016 0.913 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2016 הוא 0.913
28/12/2016 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2016 הוא 0.91
29/12/2016 0.911 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2016 הוא 0.911
30/12/2016 0.918 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2016 הוא 0.918
31/12/2016 0.918 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2016 הוא 0.918
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2017 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2016

תגובות הגולשים