OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2017 (04/2017)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2017 (04/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2017 0.915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2017 הוא 0.915
02/04/2017 0.915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2017 הוא 0.915
03/04/2017 0.915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2017 הוא 0.915
04/04/2017 0.912 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2017 הוא 0.912
05/04/2017 0.922 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2017 הוא 0.922
06/04/2017 0.92 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2017 הוא 0.92
07/04/2017 0.918 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2017 הוא 0.918
08/04/2017 0.916 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2017 הוא 0.916
09/04/2017 0.916 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2017 הוא 0.916
10/04/2017 0.916 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2017 הוא 0.916
11/04/2017 0.915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2017 הוא 0.915
12/04/2017 0.912 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2017 הוא 0.912
13/04/2017 0.915 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2017 הוא 0.915
14/04/2017 0.924 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2017 הוא 0.924
15/04/2017 0.924 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2017 הוא 0.924
16/04/2017 0.924 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2017 הוא 0.924
17/04/2017 0.924 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2017 הוא 0.924
18/04/2017 0.924 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2017 הוא 0.924
19/04/2017 0.928 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2017 הוא 0.928
20/04/2017 0.925 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2017 הוא 0.925
21/04/2017 0.921 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2017 הוא 0.921
22/04/2017 0.934 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2017 הוא 0.934
23/04/2017 0.934 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2017 הוא 0.934
24/04/2017 0.934 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2017 הוא 0.934
25/04/2017 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2017 הוא 0.939
26/04/2017 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2017 הוא 0.938
27/04/2017 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2017 הוא 0.939
28/04/2017 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2017 הוא 0.938
29/04/2017 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2017 הוא 0.938
30/04/2017 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2017 הוא 0.938
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2017 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2017

תגובות הגולשים